Milieu en Ecologie

Welkom op de website van Pierre Heldens

Milieu en Ecologie:

In 1972/1973 werd op de TH Eindhoven een cursus Ecologie gegeven, gloednieuw in die tijd. Ik was erbij; vandaar mijn levenslange betrokkenheid bij het milieu. In de loop van de jaren kwam de ene na de andere milieubedreiging voorbij: ophoping van gehalogeneerde koolwaterstoffen in de voedselketen, aantasting van bossen door zure regen, CFK's en de ozonlaag, etc. Dankzij passende maatregelen zijn die problemen grotendeels opgelost. Nu echter kampen we met een probleem dat minder makkelijk is op te lossen: de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde ten gevolge van de uitstoot van CO2. Dat blijkt moeilijker op te lossen dan al die eerdere problemen en de bedreiging voor de mensheid is veel groter. De trend onder overheden en maatschappelijke organisaties is om in te zetten op zgn. "duurzame" energiebronnen: windmolens, zonnecellen en biobrandstof. Maar daar gaan we het niet mee redden! Onderstaand een aantal interessante bronnen die voor een andere weg kiezen:

  • James Lovelock, chemicus en bedenker van de 'Electron Capture Detector', een detector waarmee de gaschromatografische analyse van halogeenhoudende koolwaterstoffen zeer gevoelig kan worden uitgevoerd. Dat was een grote ondersteuning voor het milieu-onderzoek in de jaren '50 en '60 van de twintigste eeuw. Lovelock is, samen met Lynn Margulis, de bedenker van de Gaia-hypothese. Hierin wordt de hele biosfeer, van diep in de bodem tot hoog in de atmosfeer, opgevat als een (1) samenhangend systeem, dat de omstandigheden op aarde al een paar miljard jaar geschikt houdt voor leven. De Gaia-hypothese is omstreden en wordt soms fel aangevallen, maar vindt ook meer-en-meer aanhangers (Earth System Science).
  • Mark Lynas, milieubeschermer, wetenschapsjournalist en schrijver. Van zijn hand zijn diverse boeken verschenen over klimaatproblematiek, waaronder het alarmerende 'Zes graden'. Aanvankelijk was Lynas een radicaal die vernielingen aanrichtte op onderzoeksvelden voor genetisch gemodificeerde (GM) gewassen. Na 2010 veranderde hij, onder druk van wetenschappelijk bewijsmateriaal, zijn mening ten aanzien van de GM-problematiek en ten aanzien van kernenergie. Het laatste resulteerde in een zeer lezenswaardig boek 'Nuclear 2.0', waarin Lynas een stevig pleidooi houdt voor een energiepolitiek waarin, naast wind- en zonne-energie, kernenergie een belangrijke plaats krijgt. Vooral de beschrijving van de enorme toename van CO2-uitstoot door kolencentrales in Duitsland, na het sluiten van (veilige!) kerncentrales is zeer verontrustend. Het boek is (nog) niet in het Nederlands vertaald, but who cares?
  • Er is ook een platform van mensen die informatie verspreiden over de veilige toepassing van kernenergie als energiebron Ecologen voor Kernenergie.
  • Zeer verheugend is het tot-stand-komen van een platform van ecologen die een andere koers varen dan organisaties zoals Greenpeace: Ecomodernisten. De bovengenoemde Marc Lynas maakt er ook deel van uit. Lees een paar teksten op de pagina 'Further Reading' en het 'Manifesto'. Van dat laatste heb ik een betere Nederlandse vertaling (iBook versie).
  • In mei 2017 verscheen het boek Ecomodernisme, geschreven door zeven wetenschapsjournalisten en wetenschappers. Het is een overzicht van de idee├źn van ecomodernisten op vier grote thema's: Energie, Landbouw & Voeding, Natuur en Armoede & Ontwikkeling.
  • Lees dit artikel uit de Volkskrant waarin betoogd wordt dat kernenergie een belangrijk onderdeel moet zijn van de energiepolitiek.
  • Op 1 juli 2016 verscheen een kort artikel in de Volkskrant:

"Nobelprijswinnaars hekelen Greenpeace om gentechacties".

Nou, dat werd tijd! Het ergert me al jaren dat Greenpeace twee belangrijke technieken bestrijdt, waar de hele mensheid veel voordeel uit kan halen: genetisch gemodificeerde organismen (aangeduid met het Engelse GMO) en kernenergie. Het artikel verwijst naar een website waar veel uitgelegd staat over wat GMO is, wat de voordelen zijn en waar vooral wordt uitgelegd dat er geen enkel gevaar schuilt in GMO!