De Resolutiefactor

Welkom op de website van Pierre Heldens

Chromatografische grootheden

In de chromatografie zijn een aantal grootheden belangrijk, zoals retentietijd, schotelgetal en resolutie. Ook in mijn Reader staan er een paar besproken.

In BINAS tabel 37F staan twee grootheden weergegeven: de capaciteitsfactor (k') en de resolutiefactor (RS). Bij de laatste staat:

"sigma = piekbreedte op halve piekhoogte".

Dat is onjuist. Hoe het wel moet staat in mijn Reader.

Er is een brief naar BINAS verstuurd met de afleiding van een formule voor RS gebaseerd op de piekbreedte op halve hoogte (W1/2), de echte dan.

De tekst ervan is opgenomen in de Reader.